blaugelb putos XXL Klasse E

• Naudojama temperatūrų intervale nuo -5°C iki +30°C
• Labai gera garso izoliacija, iki 60 dB
• Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1 (atitinka B2 pagal DIN 4102-1)
• Atsparus užsiklijavimui ventilis leidžia laikyti putų balionus ir gulsčiai
• Ilgas sandėliavimo laikas
• Didelė išeiga – iki 65 ltr

Reikia daugiau informacijos?

Detalus aprašymas

Naudojimo sritys:
užpildyti – izoliuoti – užsandarinti: langų montavimo srityje tinka pildyti už jungiamųjų siūlių ir izoliaciniam sandarinimui montuojant langus, duris ir ritininių užuolaidų dėžes bei jungiamosioms siūlėms pripildyti.

Gaminio savybės:
„blaugelb 1K“ pistoletinės putos „XXL Klasse E“ yra vienkomponentės poliuretano putos, kurių sudėtis užtikrina didžiausią galimą išeigą. Kadangi šios putos išleidžiamos greitai, darbas vyksta sparčiai ir efektyviai. Putos yra labai ekonomiškos, nes iš 700 ml skardinės išpučiama iki 65 litrų putų.
Paruošimas: Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, neužterštas tepalu, dulkėmis ir prilipusiomis dalelėmis. Putų skardinę geriausia naudoti +20 °C temperatūroje.

Darbas su medžiaga:
Esant tinkamoms temperatūros sąlygoms, prieš purkšdami putas sudrėkinkite pagrindą. Jei siūlės ir tuščiavidurės ertmės yra didelės, reikia sudrėkinti po kiekvieno putų sluoksnio. Šviežias putų dėmes nedelsdami (kol neprilimpa) pašalinkite „blaugelb“ pistoletų valikliu. Atkreipkite dėmesį į techninių ir saugos duomenų lapą!

Techniniai duomenys:
(Laboratorinės reikšmės esant 20 °C, 50 % sant. oro drėgnumui. Tam tikromis aplinkybėmis naudojant praktiškai reikšmės gali skirtis).
• Degumo klasė E (normalus užsiliepsnojimas) pagal DIN EN 13501-1
• Patikrintas, su siūlėmis susijęs garso silpninimas:
– 10 mm: [RST,w (C; Ctr) ≥ 60 (–2; –6) dB]
– 20 mm: [RST,w (C; Ctr) ≥ 59 (–1; –5) dB]
• Patikrintas šilumos laidumas: maks. λ = 0,0380 W/(m*K)
• Be chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, perfluorangliavandenilių ir hidrofluorangliavandenilių
• Išpučiama iki 65 litrų putų iš 700 ml skardinės
• Neužsiklijuojantis apsauginis vožtuvas
• Pagrindo ir aplinkos temperatūra: nuo –5 °C iki +30 °C
• Skardinės temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C
• Greitas tolesnis darbas: nelimpa po 7 min., galima pjauti po 8–10 minučių, visiška apkrova po 12 valandų
• Atsparumas drėgmei ir temperatūrai nuo –40 °C iki +100 °C
• Pagaminta remiantis ISO 9001 kokybės sistema

Laikymas:

Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje, nuo šalčio ir karščio poveikio apsaugotoje vietoje. Stabilumas laikant: iki 15 mėnesių.

SAUGUMO NURODYMAI

PAVOJUS: sudėtyje yra: difenilmetandiizocianato, izomerų ir homologų.
Labai degus aerozolis. Slėginė talpykla: kaitinama gali sprogti. Gali sukelti vėžį. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įkvėpus gali sukelti alergiją, astmos simptomus arba kvėpavimo sutrikimus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Dėl ilgesnio ar pakartotinio poveikio įkvėpus gali pažeisti organus. Reikia laikyti atokiau nuo karščio šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų užsiliepsnojimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus užsiliepsnojimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudojus. Saugoti nuo saulės spindulių ir nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C / 122 °F temperatūroje. Neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Dėvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą. Jei vėdinimas nepakankamas, dėvėti kvėpavimo takų apsaugą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Jei įmanoma, išsiimti kontaktinius lęšius. Plauti toliau. Poveikis arba žala: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytojui. Laikyti užrakinus. Turinį / talpyklą utilizuoti pagal vietoje galiojančias / nacionalines taisykles. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra izocianato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atgal

Teirautis apie prekę:

blaugelb putos XXL Klasse E