blaugelb putos Premium Allseason XXL Klasse E

• Naudojama temperatūrų intervale nuo -20°C iki +30°C
• Labai gera garso izoliacija, iki 63 dB
• Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1 (atitinka B2 pagal DIN 4102-1)
• Atsparus užsiklijavimui ventilis leidžia laikyti putų balionus ir gulsčiai
• Ilgas sandėliavimo laikas
• Didelė išeiga – iki 65 ltr

Reikia daugiau informacijos?

Detalus aprašymas

Naudojimo sritys:
užpildyti – izoliuoti – užsandarinti: langų montavimo srityje tinka pildyti už jungiamųjų siūlių ir izoliaciniam sandarinimui montuojant langus, ritininių užuolaidų dėžes bei išorinių durų staktų jungiamosioms siūlėms užpildyti. Putomis galima užpildyti tarpus mūro sienose, laidų įvadus ir kitas tuščiavidures ertmes.

Gaminio savybės:
Dėl specialios „blaugelb 1K“ pistoletinių putų „Premium Allseason XXL Klasse E“ sudėties jas galima naudoti nuo –20 °C iki +30 °C temperatūroje, todėl šios putos yra pritaikytos naudoti visus metus. „blaugelb 1K“ pistoletinėms putoms „Premium Allseason XXL Klasse E“ naudojamos specialios medžiagos, todėl net esant žemai temperatūrai užtikrinama labai gera struktūra papildomai nesudrėkinant. Ekonomiškumą užtikrina 65 litrus siekianti putų išeiga. Sukietėjusi puta yra puskietė, dažniausia uždaromis akutėmis, elastinga, atspari pūvimui ir senėjimui, tačiau puta nėra atspari ultravioletinių spindulių poveikiui. Puikiai prilimpa prie visų įprastų statybinių paviršių (išskyrus polietileną, silikoną, alyvą, tepalus, formų sutepimo ir panašias medžiagas). Prieš naudojimą išbandykite mažame plote.

Paruošimas darbui:
Konstrukcines dalis tinkamai paruoškite tvirtinimui. Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, neužterštas tepalu, dulkėmis ar prilipusiomis dalelėmis. Idealiausia naudojimo temperatūra yra +20 °C. Tinkamos temperatūros skardinę prieš užsukdami ant putų pistoleto pakratykite maždaug 20 kartų.

Darbas su medžiaga:
Esant tinkamoms temperatūros sąlygoms, prieš purkšdami putas sudrėkinkite pagrindą. Jei siūlės ir tuščiavidurės ertmės yra didelės, reikia sudrėkinti po kiekvieno putų sluoksnio. Jei aplinkos ir pagrindo temperatūra yra žema, sudrėkinti nereikia. Tuščiavidures ertmes pripildykite tolygiai, nes šviežios putos išsiplečia dar 100 %. Putų prasiskverbimą tolygiai dozuokite spausdami pistoleto svirtį. Šviežias putų dėmes nedelsdami (kol neprilimpa) pašalinkite „blaugelb“ pistoletų valikliu. Sukietėjusią putą reikia šalinti tik mechaniškai. Atidarytą skardinę reikia išnaudoti per 4 savaites. Atkreipkite dėmesį į techninių ir saugos duomenų lapą!

Techniniai duomenys:
(Laboratorinės reikšmės esant 20 °C, 50 % sant. oro drėgnumui. Tam tikromis aplinkybėmis naudojant praktiškai reikšmės gali skirtis).
• Degumo klasė E (normalus užsiliepsnojimas) pagal DIN EN 13501-1
• Patikrintas, su siūlėmis susijęs garso silpninimas:
– 10 mm: [RST,w (C; Ctr) ≥ 63 (–2; -4) dB]
– 20 mm: [RST,w (C; Ctr) ≥ 63 (-1; -4) dB]
• Patikrintas šilumos laidumas: maks. λ = 0,0374 W/(m*K)
• Be chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, perfluorangliavandenilių ir hidrofluorangliavandenilių
• Išpučiama iki 65 litrų putų
• Neužsiklijuojantis apsauginis vožtuvas
• Pagrindo ir aplinkos temperatūra: nuo –20 °C iki +30 °C, galima naudoti visus metus
• Skardinės temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C
• Greitas tolesnis darbas: nelimpa maždaug po 8 min., galima pjauti po 9–12 minučių, visiška apkrova po 12 valandų
• Atsparumas drėgmei ir temperatūrai nuo –40 °C iki +100 °C
• Pagaminta, remiantis ISO 9001 kokybės sistema

Laikymas:
Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje, nuo šalčio ir karščio poveikio apsaugotoje vietoje. Stabilumas laikant: iki 15 mėnesių.

SAUGUMO NURODYMAI

PAVOJUS: sudėtyje yra difenilmetandiizocianato, izomerų ir homologų.
Labai degus aerozolis. Slėginė talpykla: kaitinama gali sprogti. Gali sukelti vėžį. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įkvėpus gali sukelti alergiją, astmos simptomus arba kvėpavimo sutrikimus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Dėl ilgesnio ar pakartotinio poveikio įkvėpus gali pažeisti organus. Reikia laikyti atokiau nuo karščio šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų užsiliepsnojimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus užsiliepsnojimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudojus. Saugoti nuo saulės spindulių ir nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C / 122 °F temperatūroje. Neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Dėvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą. Jei vėdinimas nepakankamas, dėvėti kvėpavimo takų apsaugą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Jei įmanoma, išsiimti kontaktinius lęšius. Plauti toliau. Poveikis arba žala: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytojui. Laikyti užrakinus. Turinį / talpyklą utilizuoti pagal vietoje galiojančias / nacionalines taisykles. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra izocianato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atgal

Teirautis apie prekę:

blaugelb putos Premium Allseason XXL Klasse E